O Firmie

Założyciele firmy Paweł Boczar, Julita i Łukasz Donocik ukończyli studia na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Po kilku latach pracy we wrocławskich biurach projektów rozpoczęli samodzielną działalność.

Pracownia projektowa BD Group od 2006 r. zajmuje się kompleksowym projektowaniem instalacji sanitarnych.

W czasie dotychczasowej działalności firmy powstały projekty takich obiektów jak:

 • budynki wielorodzinne
 • budynki biurowe
 • hale produkcyjne i magazynowe
 • galerie handlowe
 • hale sportowe
 • stacje obsługi pojazdów
 • lokale handlowe
 • oddziały banków
 • restauracje
 • hotele
 • infrastruktura techniczna (węzły ciepłownicze, kotłownie, sieci ciepłownicze, instalacje przemysłowe)

Obecnie zespół projektowy liczy 18 osób pracujących na stałe. Dokumentacja projektowa opracowywana przy użyciu licencjonowanego oprogramowania Autocad 2013, Autocad MEP 2013, Autodesk Revit MEP 2013, VentPack,  EPI-Graf, Microsoft Office, InstalTherm, InstalSan, HAP, Integram budownictwo.

PROJEKTOWANIE OBIEKTOWE

Naszym celem jest stałe podnoszenie jakości oferowanych przez nas usług. Od początku działalności zdecydowaliśmy się na realizacje powierzonych nam projektów z wykorzystaniem projektowania obiektowego w trójwymiarze. Przygotowane przez nas parametryczne modele instalacji umożliwiają ich wizualizacje oraz rozwiązanie wszelkich kolizji już na etapie projektowym. Rozwiązanie takie zostało docenione przez wielu wykonawców, którzy wykonując instalację korzystali głównie z komputerowego trójwymiarowego modelu instalacji.

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Doświadczenie projektowe uzupełniamy wiedzą zdobytą w trakcie pisania rozpraw doktorskich na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej. W pracy naukowej zajmujemy się tematyką obejmującą energooszczędne układy przygotowania wody schłodzonej, indukcyjne urządzenia grzewczo chłodzące oraz układy do odzysku ciepła w klimatyzacji.