Obiekty przemysłowe

16. MANDO

Zakład produkcji części samochodowych MANDO Corporation
Lokalizacja: Wałbrzych
Powierzchnia użytkowa: 25 000m2
Zakres prac: projekt budowlano-przetargowy instalacji wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń zaplecza hali produkcyjnej, instalacji wody lodowej do wentylokonwektorów i central wentylacyjnych, instalacji wodociągowej, instalacji grzewczej hali produkcyjnej i zaplecza, instalacji sprężonego powietrza na hali produkcyjnej, instalacji wody procesowej, instalacji hydrantowej, instalacji ścieków procesowych
Zleceniodawca: PM Group
Rok realizacji projektu: 2011

15. EPC Polska

budynek produkcyjno-magazynowy
Lokalizacja: Sobótka, Rogów Sobócki, ul. Wrocławska 58
Zakres prac: projekt wykonawczy instalacji wentylacji i ogrzewania
Zleceniodawca: Biuro Usług Projektowych Krzysztof Woźniakowski
Rok realizacji projektu: 2011

14. CADBURY

Linia DDP Hala CUDBURY
Lokalizacja: Skarbimierz
Zakres prac: Instalacja wody lodowej
Zleceniodawca: Johnson Controls International Sp. z o.o.
Rok realizacji projektu: 2011

13. PCC ROKITA

Przebudowa budynku stacji transformatorowej P28, pomieszczenie akumulatorni
Lokalizacja: Brzeg Dolny
Zakres prac: projekt budowalny i wykonawczy wentylacji, kanalizacji technologicznej i deszczowej
Zleceniodawca: PETRUS Engineering and Management
Rok realizacji projektu: 2011

12. PCC ROKITA

Przebudowa budynku stacji transformatorowej S3, pomieszczenie akumulatorni
Lokalizacja: Brzeg Dolny
Zakres prac: projekt budowalny i wykonawczy wentylacji, kanalizacji technologicznej i deszczowej
Zleceniodawca: PETRUS Engineering and Management
Rok realizacji projektu: 2011

11. CHUNG HONG ELECTRONICS POLAND

Projekt hali produkcyjnej
Lokalizacja: Biskupice Pogórne, gm. Kobierzyce
Powierzchnia użytkowa: 7 800m2
Zakres prac: projekt budowlany i wykonawczy instalacji wentylacji, klimatyzacji, wody lodowej, wod.-kan., kotłowni gazowej, sprężarkowni, projekt przyłącza wodociągowego, gazu, kanalizacji deszczowej i sanitarnej
Zleceniodawca: Major Architekci
Rok realizacji projektu: 2010/2011
Link do strony obiektu: www.majorarchitekci.pl/index.php?action=3&typ=5

10. WHIRPOOL HALA NR 120

Lokalizacja: Wrocław, ul. Bora-Komorowskiego
Zakres prac: projekt wykonawczy instalacji hydrantowej
Zleceniodawca: Savi Sp. z o.o.
Rok realizacji projektu: 2010

9. PCC ROKITA

projekt przebudowy budynku nastawni GSZ – 110kV
Lokalizacja: Brzeg Dolny
Zakres prac: projekt budowlany i wykonawczy wentylacji, klimatyzacji, ogrzewania, wod.-kan.
Zleceniodawca: PETRUS Engineering and Management
Rok realizacji projektu: 2010

8. LUBINEX

Pomieszczenie prasowalni – obiekt Centrum A
Lokalizacja: Lubin
Zakres prac: koncepcja chłodzenia pomieszczenia prasowalni
Zleceniodawca: Biuro Usług Projektowych Krzysztof Woźniakowski
Rok realizacji projektu: 2010

7. PCC ROKITA HALA POMP

Przebudowa pomieszczenia hali pomp i pomieszczenia jadalni oraz infrastruktury zewnętrznej budynku F – 21 zakładu PCC Rokita
Lokalizacja: Brzeg Dolny
Zakres prac: projekt budowlany wentylacji, klimatyzacji, ogrzewania, wod.-kan. kanalizacji deszczowej, przyłącza wodociągowego
Zleceniodawca: PETRUS Engineering and Management
Rok realizacji projektu: 2010

6. PCC ROKITA U-28

przystosowania budynku U-28, znajdującego się na terenie PCC Rokita do wymagań przepisów przeciwpożarowych – pomieszczenie palarni
Lokalizacja: Brzeg Dolny
Zakres prac: projekt budowlany i wykonawczy wentylacji, ogrzewania
Zleceniodawca: PETRUS Engineering and Management
Rok realizacji projektu: 2010

5. ZAKŁAD COLGATE PALMOLIVE

magazyn palet i odpadów oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia A131 (drukarnia, biura)
Lokalizacja: Świdnica
Zakres prac: projekt budowlany zamienny i wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, instalacji chłodniczej, grzewczej, kanalizacyjnej
Zleceniodawca: TGW Architekci
Rok realizacji projektu: 2009

4. 3M

fabryka, chłodzenie mieszalników
Lokalizacja: Wrocław
Zakres prac: projekt wykonawczy instalacji grzewczej i instalacji wody lodowej
Zleceniodawca: P.P. Systemy
Rok realizacji projektu: 2009

3. BORGHI

trzy magazyny produktów chemicznych
Lokalizacja: Prusice
Zakres prac: projekt budowlany i wykonawczy wentylacji, centralnego ogrzewania, trzech kotłowni olejowych o mocach 150kW, 130kW, 80kW
Zleceniodawca: P.P. Systemy
Rok realizacji projektu: 2008

2. DESTYLARNI SOBIESKI S.A.

instalacja do zestawiania wódek oraz produkcji syropu cukrowego i karmelu
Lokalizacja: Starogard Gdański
Zakres prac: projekt wykonawczy ogrzewania, instalacji grzewczej w wykonaniu EX
Zleceniodawca: P.P. Systemy
Rok realizacji projektu: 2008

1. BUDYNEK BIUROWO – MAGAZYNOWO – WYSTAWIENNICZY

budowa budynku wielofunkcyjnego biurowo – magazynowo – wystawienniczego
Lokalizacja: Rzepin, ul. Fabryczna 13
Zakres prac: projekt budowlany instalacji wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, ogrzewania, wody ziębniczej, czynnika grzewczego, kotłowni i sprężarkowni
Zleceniodawca: P.P. Systemy
Rok realizacji projektu: 2008
Wróć do portfolio