Oferta

Oferujemy usługi w zakresie:

 • projektowania instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
 • projektowania kotłowni i węzłów cieplnych,
 • projektowania instalacji grzewczych wodnych,
 • projektowania instalacji grzewczych parowych,
 • projektowania instalacji wody schłodzonej
 • projektowania instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • projektowania instalacji gazowych,
 • projektowania instalacji pomp ciepła,
 • projektowania instalacji sprężonego powietrza i gazów technicznych,
 • projektowania instalacji przemysłowych,
 • projektowania sieci ciepłowniczych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej oraz audytów energetycznych,
 • pomiarów sprawności działania instalacji wentylacji mechanicznej,
 • ekspertyz technicznych z zakresu instalacji sanitarnych

Oferujemy także kompleksową realizację projektów obejmującą branże architektoniczną, konstrukcyjną, sanitarną i elektryczną.

Dokumentacja projektowa opracowywana przy użyciu licencjonowanego oprogramowania Autocad 2015, Autocad MEP 2015, Autodesk Revit MEP 2015, VentPack,  EPI-Graf, Microsoft Office, InstalTherm, InstalSan, HAP, Integram budownictwo.